تعیین سطح آنلاین

سریع و رایگان سطح زبان خود را کشف کنید

شما میتوانید برای سنجش سطح زبانی خود بر روی نام هر دوره کلیک کنید و نمره خود را با نتیجه مورد قبول مقایسه کنید.

اگر شما در ابتدای راه هستید نیازی به این آزمون ندارید فقط کافیه دوره ی A1  رو ثبتنام کنین و از یادگیری زبان آلمانی لذت ببرین.

 

عنوان دوره

تعداد سوال

حداقل نمره قبولی

A1

۱۲

۱۰

A2

۱۵

۱۲

B1

۲۰

۱۷

B2

۲۰

۱۷