قوانین و مقررات

شرایط ثبت نام و شرکت در کلاسهای عمومی
-گروه راه آلمان این حق را برای خود محفوظ  می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند.در اینصورت به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
-ثبت نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است و پذیرفتن وجه نقد و یا کارت به کارت مقدور نمیباشد.

-تعداد جلسات هر دوره و فشردگی آن در شروع هر دوره تعیین می شود و در طول دوره غیر قابل تغییر است.

-زمان تشکیل کلاس ها با توجه به امکانات گروه راه آلمان تعیین می شود.

-زمان تعیین شده (زمان تشکیل کلاس ها ، شروع و پایان دوره) برای کل دوره غیر قابل تغییر است.
-کلاس ها برا اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود وعدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود.
-انصراف و استرداد وجه پس از ثبت نام قطعی امکان پذیر نمی باشد .
-تعیین مدرس دوره های عمومی بر عهده ی آموزشگاه می باشد.
-دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت نام دوره ها می باشند و در صورت پرشدن ظرفیت دوره ها ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در مورد از دست دادن دوره توسط دانشجو ندارد.
-ثبت نام داوطلبین با پرداخت شهریه قطعی می شود و تا تكمیل ظرفیت دوره ادامه می یابد.
-ثبت نام های بدون پرداخت از لیست حذف شده و امکان شرکت در کلاس را نخواهند داشت.
-دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه ای دیگر قصد ورود به كانون را دارند باید در آزمون تعیین سطح كانون شركت كنند.
آزمونها
شرکت در آزمون های کلاسها برای دانشجویان همان دوره رایگان است.
-شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح با پرداخت هزینه و ثبت نام از طریق سایت امکانپذیر می باشد.
شهریه
-در زمان ثبت نام ، شهریه تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
-شهریه ی هر دوره باید به طور کامل از طریق سایت پرداخت شود و شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود .
تغییر و جابجابی کلاس 
-جابجایی از یک دوره به دوره دیگر به طور کلی امکانپذیر نمی باشد.
-در موارد خاص درخواست آنلاین دانشجو برای جابجایی توسط مدیریت بررسی می شود.