شروع دوره آنلاین زبان آلمانی سطح B2 تایل یک از تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۹ و هر روز ساعت ۷ عصر می باشد