برنامه کلاس های دوره زبان اردیبهشت ۹۹

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح A1 روز های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت ۹ شب می باشد

 

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح A2 روز های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت ۱۰ شب می باشد

 

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح B1 روز های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت ۶ عصر می باشد

 

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح B2 تایل یک روز های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت ۷ عصر می باشد